• Chuẩn bị mâm cúng động thổ xây nhà, công trình
 • Kinh Nghiệm Tổ Chức Sự Kiện Lễ Khởi Công Động Thổ
 • Mâm Cúng Ông Táo
 • Mâm lễ cúng khai trương của hàng
 • Nhận đặt tiệc, đầy tháng, thôi nôi, khai trương, tân gia trọn gói
 • Mâm cúng khởi công, sửa chửa, mở móng, cất nóc
 • Lễ cúng di cung hoán số (Đổi đốt) cho con trẻ
 • Mâm cúng mùng 5 tháng 5
 • Mâm Cúng Thôi Nôi
 • Lễ cúng tổ nghề may
 • Dịch Vụ Cúng Khai Trương
 • Cúng Khai Niên ( khai trương đầu năm )
 • Mâm cúng khởi công
 • Mâm Cúng Ông Táo
 • Cúng Rằm Mùng 1
 • Cúng Chùa, Đình, Miếu