• Trang chủ
 • Văn khấn đào giếng - Tạ giếng - Lấp giếng

  Văn khấn đào giếng - Tạ giếng - Lấp giếng

  0
  8004

  Văn khấn đào giếng - Tạ giếng - Lấp giếng  • CÚNG XIN ĐÀO GIẾNG


  Ngày mai đào, tối hôm trước sắm lễ: 1 cặp đèn cầy, 1 bình bông, 1 nhánh chuối chín, xôi chè, trầu cau, rượu thuốc, gạo muối
  Khấn:


  Nam mô A di đà Phật


  Nam mô A di đà Phật


  Nam mô A di đà Phật


  Nam mô Đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát


  Nam mô Đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát


  Nam mô Đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát


  Hôm nay ngày…. Tháng…., đệ tử họ….. tên…., thôn…xã….huyện….tỉnh
  Con xin kính cáo chư vị thần linh, Thổ Công, Hà Bá, ngày mai ngày…..cho con khai móng đào giếng để dùng, nước trong thanh lọc, mát ngọt dồi dào cho con, để không trắc trở, cúng cáo thần linh, độ trì đệ tử, làm được gặp may, thuận lợi mọi điều không ai quở trách. Lòng thành kính cáo cầu xin chư vị phù hộ độ trì không nên quở trách, làm xong hoàn tất con sẽ tạ ngài, tùy tâm cúng tạ.


  Nam mô A di đà Phật


  Nam mô A di đà Phật


  Nam mô A di đà Phật


  Khấn xong rải gạo muối xung quanh chỗ đào
  • CÚNG TẠ ĐÀO GIẾNG


  Sắm lễ: 1 cặp đèn cầy, 1 bình bông, 1 nhánh chuối chín, trái cây, bánh kẹo tùy tâm, 1 khổ thịt luộc, xôi chè, trầu cau, thuốc, 5 ly rượu, gạo muối

  Khấn:


  Nam mô A di đà Phật


  Nam mô A di đà Phật


  Nam mô A di đà Phật


  Nam mô Đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát


  Nam mô Đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát


  Nam mô Đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát


  Hôm nay ngày…. Tháng…., đệ tử họ….. tên…., thôn…xã….huyện….tỉnh
  Giếng trần con đã đào xong, nước trong tắm mát cả nhà đều yên. Hôm nay cúng tạ chư thần, lãng vãng hà bá ở trong giếng này. Người trần mắt thịt ngu si, không biết cúng cấp, tấm lòng từ bi, cầu xin chư vị quý Ngài, độ cho con được nước trong hoài hoài. Cầu xin chư vị quý Ngài chứng giám giếng nước trong con đã tạ xong. Lễ mọn lòng thành cúng cấp chư vị thành tâm bái tạ.


  Nam mô A di đà Phật


  Nam mô A di đà Phật


  Nam mô A di đà Phật
  • CÚNG XIN LẤP GIẾNG


  Trước khi lấp giếng mấy ngày, rải gạo muối xung quanh giếng.
  Đến ngày lấp sắm: 1 bình bông, 1 nhánh chuối, cau trầu rượu thuốc
  Khấn


  Nam mô A di đà Phật


  Nam mô A di đà Phật


  Nam mô A di đà Phật


  Nam mô Đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát
  Nam mô Đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát
  Nam mô Đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát


  Hôm nay ngày…. Tháng…., đệ tử họ….. tên…., thôn…xã….huyện….tỉnh
  Cáo xin chư vị Tiền Hiền, có đào cái giếng lâu ngày thế gian, lâu nay chẳng có nước sài, lấp đi thì sợ để thời không an. Hôm nay xin cáo rõ ràng, thủy long hà bá ở thời nơi đây, cáo cùng chư vị nơi này, cho con lấp giếng đổ đầy đất ban, không còn giếng lạ thế gian, ra vô đụng chạm hệ thời không yên, cáo xin thổ võ thánh hiền, lời cầu khấn nguyện độ trì bình yên, giếng xưa đào cũng lâu rồi, người trần không sử dụng nước thời không dâng, cho nên xin lấp cho xong, không còn giếng cũ ở trong đất này, tạ thần tạ thổ nơi đây, bình bông nhánh chuối mời thời đi cho. A di đà Phật
  Đọc xong bài này, lấp lại rồi cúng tạ

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  1900636815