1900 636 815

Thứ Năm , Tháng Sáu 20 2019
Home / BÀI CÚNG / Bài khấn cúng Phật tại gia và lễ chùa

Bài khấn cúng Phật tại gia và lễ chùa

Con xin Nam Mô Phật (quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất)
Con xin Nam Mô Pháp(quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất)
Con xin Nam Mô Tăng(quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất)
(Làm chậm rãi hết sức cung kính và nhất tâm )

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
Hôm nay,ngày…tháng…năm….
Phật tử con là……………….hiện cư trú tại……………………
Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện,nơi chùa
Con Nam Mô Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Con Nam Mô Đức Phật A Di Đà,
Con Nam Mô Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát
Con Nam Mô Đức Phật Đại Thế Chí Bồ Tát
Con Nam Mô Đức Phât Địa Tạng Vương Bồ Tát
Con Nam Mô Mười phương chư Phật
Con Nam Mô Vô thượng Phật pháp
Và hằng hà sa số Phật cùng hiền Thánh,Tăng

Hôm nay Phật tử con
Được quay trở về đây
Được nương tựa,che chở dưới bóng Phật,Pháp,Thánh ,Tăng
Là phúc phận của con
Không có gì sung sướng,phúc đức nào so sánh bằng
Nay đứng trước Phật Thánh đài
Con cúi đầu đảnh lễ

Xin Phật gia trì độ
Cho gia tiên,tiền tổ,ông bà cùng cha mẹ
Và anh em,thân bằng quyến thuộc
Trong nhiều đời nhiều kiếp
Cũng như hiện kiếp
Còn ở dưới suối vàng
Hay còn trong “âm phủ ”
Hay còn đang luyến tiếc
Sắc,dục,tham,sân,si
Và vô minh che lối
Sớm được đi siêu thoát
Được sinh cõi tốt đẹp
Xin Phật gia trì độ
Cửu huyền thất tổ con
Sinh ra gặp Phật Pháp
Được tu tập đắc ngộ
Thành tựu chứng niết bàn

Con cúi đầu đảnh lễ
Xin Phật gia trì độ
Cho con…(tên đọc ra)
Nay con xin Phát nguyện
Từ tâm thành tha thiết
Từ sâu thẳm đáy lòng
Được tu ,gặp Phật Pháp
Ngộ giáo lý Phật dạy
Được thuận duyên tiến tu
Phương tiện xin Phật Độ nhiều thuận lợi cho con
Mọi chướng nghiệp đều biến tan
Xin Phật độ con gặp
Nhiều bậc thầy “minh sư”
Chỉ dạy con Phật Pháp
Thiền tông,tịnh,mật tông
Và kinh kệ thần chú
Con xin Phật gia hộ
Trên con đường tu tập
Thành tựu sớm viên mãn
Con xin phát nguyện rằng
Khi tu thành viên mãn
Nguyện đem công đức đó
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Được tròn thành Phật Đạo
Con không màng tư lợi
Không nghĩ cho thân mình
Dù bất luận thế nào
Nguyện đem thân xác này
Dù thân tan,dập nát
Hướng về khắp tất cả
Chúng sanh được an vui

Sau con thành tâm xám hối
Hổ thẹn với lương tâm
Phật tử con lâu đời lâu kiếp
Đức mỏng nghiệp chướng dày
Và vô mình che lối
Hiểu biết thì nông cạn
Nay đến trước Phật Đài
Thành tâm con xám hối
Tất thảy việc đã tạo
Từ đời đời kiếp kiếp
Điều xấu hại người,vật
Và ác ý,thâm ô
Từ tâm tham,sân,si,mạn
Cũng như vô số tội
Nguyện con luôn tinh tấn
Trước diệt tam tâm độc
Sau diệt ác nghiệp đã gây
Cũng như việc xấu ác
Nguyện con làm việc lành
Việc thiện giúp chúng sinh
Bá gia và bá tánh
Lợi lạc hướng tất cả
Trời người và chúng sinh
Không nề hà thân con
Ngửa trông ơn Phật dạy
Thích Ca Mâu Ni Phật
Phật Bà Quán Thế Âm
Cùng Chư Thánh hiền Tăng
Thiên Long Bát bộ
Hộ pháp Thiên thần
Từ bi gia hội

Cúi xin đảnh lễ các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật,luôn luôn khỏe mạnh, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông
,để luôn luôn đời đời thấm nhuần ơn Phật Pháp

Cúi xin con luôn luôn hạnh đạo vuông tròn,làm tròn chữ hiếu,bổn phận với ông bà,cha mẹ

Cúi xin cho các con của con,luôn luôn được khỏe mạnh,học hành luôn tinh tấn..Học một hiểu biết mười,là con ngoan trò giỏi

Đặng xin cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

0/5 (0 Reviews)

About Admin

Công Ty CP DV Đồ Cúng Tâm Linh - Nhận đặt mâm đồ cúng trọn gói, giao hàng tận nơi ở TP Hồ Chí Minh và các Tỉnh lân cận - ĐT: 1900 636 815 để được tư vấn thêm