Bài Cúng Triệt Hạ Nhà

  0
  3837

  Bài Cúng Triệt Hạ Nhà


  Nam mô A Di Đà Phật


  Nam mô A Di Đà Phật


  Nam mô A Di Đà Phật


  Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.


  Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.


  Con kính lạy Quan Đương niên.


  Con kính lạy các Tôn thần bản xứ.


  Tín chủ (chúng) con là: ........................................ năm nay ....................... (số tuổi) tuổi.


  Ngụ tại: .......................


  Hôm nay là ngày… tháng… năm….. tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén hương dâng lên trước án.


  Cúng: TRIỆT HẠ NHÀ


  Tín chủ con lòng thành cung thỉnh: Ngài Thành Hoàng, Ngài Thổ Thần, Ngài Thổ Địa, Ngài Táo Quân, Ngài Thần Môn, Thần Hộ, Ngài Hà Bá, Ngài Thần Tài, các Ngài khuất mặt cai quản địa phương, cai quản gia trạch, cai quản các loại thợ và công nhân.


  Nhờ ơn quí ngài phò hộ cho tín chủ, chủ thầu, thợ cả, thợ bạn, công nhân đều được an toàn khoẻ mạnh, để hoàn thành công việc mau chóng, tốt đẹp. Đồng thời, tín chủ con lòng thành kính dâng lễ vật này để tỏ lòng biết ơn sự quan tâm chiếu cố của quí ngài. Tín chủ con lòng thành kính mời quí ngài đồng lai phối hưởng. Hoàn lễ, tín chủ con kính mời quí ngài quy hồi bổn sở.


  Nam mô A Di Đà Phật!


  Nam mô A Di Đà Phật!


  Nam mô A Di Đà Phật!


  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  1900636815