Bài Cúng Rằm Tháng 7

  0
  2339

  Bài Cúng Rằm Tháng 7


  Nam mô Thập Phương thường trụ Tam Bảo chứng minh! (3 lần)


  Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật tát đại chứng minh! (3 lần)


  Nam mô Tam thừa Đẳng giác chư đại Bồ tát chư hiền Thánh Tăng! (3 lần)


  Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát


  Nam mô Đại hiếu Mục Kiều Liên Tôn Giả


  Kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần!


  Kính lạy ngài Bản gia Táo quân, Thần linh, Thổ địa.


  Tín chủ con là: …………… Ngụ tại: ………


  Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy năm …..


  Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.


  Chúng con thành tâm kính mời: ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài Mục Kiều Liên Tôn Giả.


  Chúng con thành tâm kính mời: Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và hội đồng các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.


  Cúi xin Ngài giáng lâm trước án, xét soi chứng giám. Nay gặp tiết Vu Lan ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam bảo Phật trời phù hộ, Thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết gì đền báo. Chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành nguyện mong nạp thụ. Tín chủ con thành tâm kính lễ, cúi xin phù hộ cho gia đình chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, gia đình hòa thuận, vạn sự tốt lành.


  Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.


  Nam mô a di Đà Phật!


  Nam mô a di Đà Phật!


  Nam mô a di Đà Phật!


  co-hon

  Quý Khách muốn đặt mâm cúng trọn gói xin vui lòng Liên Hệ : 0969 69 59 19 Mr Khương.


  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  1900636815