• Trang chủ
 • Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)

  Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)

  0
  1474

  Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)
  1.Ý nghĩa: Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “dai tuong”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất. 

  Giỗ Hết vẫn là Giỗ trong vòng tang. Ngày Giỗ Hết thương làm linh đình hơn, và sau Giỗ này, ngườ nhà bỏ tang phục, hay còn gọi là hết tang. Sau ngày giỗ Hết, người ta sẽ chọn ngày tháng tốt để làm lễ Cải cát, sang mộ cho người quá cố. Và từ năm thứ ba trở đi thì giỗ của người qua cố trở thành giỗ Thường hay “Cát Kỵ” 

  Bởi vậy, có người bảo “ngày giỗ hết là ngày giỗ quan trọng nhất trong tất cả những ngày giỗ đối với người qua đời”. Quan trong nhất vì nó đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của người còn sống cũng như đối với vong linh của người đã khuất. Với người đang sống, người ta trở lại đời sống thường nhật, có thể tham gia các tổ chức hội hè, đình đám. Theo quan niệm xưa thì chỉ sau Giỗ Hết của chồng, người vợ mới có thể đi bước nữa. 

  2. Sắm lễ: 

  Giỗ Hết thường được tổ chức long trọng với: vàng mã, hương, hoa, phẩm oản, trái cây theo mùa, cùng mâm lễ mặn với đầy đủ các món ăn từ thịt lợn, tôm, cua, xôi, gà, … 

  Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh trước khi Giỗ Hết 


  Nam mô a di Đà Phật! 


  Nam mô a di Đà Phật! 


  Nam mô a di Đà Phật! 


  - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

  - Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương. 

  - Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân. 

  - Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này. 

  - Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ……

  Tín chủ (chúng) con là:…

  Ngụ tại:…. 

  Nhân ngày mai là ngày Giỗ Hết của…

  Tín chủ con cùng toàn thể gia khuyến tuân theo nghi lễ, sửa biện hương hoa lễ vật dâng cúng các vị Tôn thần. 

  Cúi xin các vị Bản gia, Thổ Công, Táo phủ Thần quân, Ngữ phương, Long mạch và các vị Thần linh, hiển linh chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành. 

  Chúng con kinh thỉnh các Tiên linh, Gia tiên họ…………………. và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng. 

  Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì. 

  Nam mô a di Đà Phật! 


  Nam mô a di Đà Phật! 


  Nam mô a di Đà Phật!   Văn khấn chính ngày Giỗ Hết


  Nam mô a di Đà Phật! 


  Nam mô a di Đà Phật! 


  Nam mô a di Đà Phật! 


  - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

  - Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương. 

  - Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân. 

  - Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này. 

  - Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tổ Tiên nội ngoại họ ………

  Tín chủ (chúng) con là:……

  Ngụ tại:……

  Hôm nay là ngày …… tháng …. năm … 

  Chính ngày Giỗ Hết của……

  Thiết nghĩ…… vắng xa trần thế, không thấy âm dung. Năm qua tháng lại vừa ngày Giỗ Hết. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành. 

  Thành khẩn kính mời……

  Mất ngày… Tháng…năm……

  Mộ phần táng tại:…… 

  Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng. 

  Tín chủ lại mời vong lonh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng. 

  Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Huynh Đệ, Cô Di, Tỷ Muội và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng. 

  Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì. 

  Nam mô a di Đà Phật! 


  Nam mô a di Đà Phật! 


  Nam mô a di Đà Phật! 


  Nguồn: Cẩm nang gia đình

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  1900636815