1900 636 815

Chủ Nhật , Tháng Mười 21 2018
Home / Tag Archives

Tag Archives

Bài Cúng Bà Chúa Xứ

Bài cúng bà chúa xứ

Bài Cúng Bà Chúa Xứ Châu Đốc Hương tử con lễ bạc tâm thành, cúi đầu thành tâm kính lễ Bà Chúa Sứ. cúi xin được phù hộ độ trì. Hương tử con là: Ngụ tại:…. Ngày hôm nay là Ngày….. Tháng….. Năm. Con sắm sửa kim ngân, hương hoa, …

Đọc thêm