1900 636 815

Thứ Tư , Tháng Sáu 26 2019
Home / Tag Archives

Tag Archives

Giá thú

Tuổi đính hôn – Con giai con gái độ mười lăm mới sáu tuổi trở lên, đã là tuần sắp sửa lấy vợ lấy chồng. Hai ba mươi tuổi mới cưới gọi là muộn. Cũng có nhà cưới cho con từ năm 12, 13 tuổi, có nhà ước hôn với …

Đọc thêm