1900 636 815

Wednesday , January 31 2018
Home / Tag Archives

Tag Archives

Lễ cúng đất gồm những gì?

Lễ cúng đất gồm những gì?Lễ cúng đất gồm những gì?

Lễ cúng đất gồm những gì? Để kết thúc một năm cũ và đón năm mới nhiều may mắn, các gia đình thường làm lễ cúng Tạ đất để tạ ơn các vị thần linh cai quản đất đai nơi mình sinh sống. Để lễ cúng Thổ công được thành …

Đọc thêm

Bài cúng lễ tạ đất cuối năm

Bài khấn

Bài cúng lễ tạ đất Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Con kính lạy: – Quan đương xứ thổ địa chính thần – Thổ địa Ngũ phương Long mạch Tôn thần, Hôm nay là ngày…tháng…năm…, nhằm tiết ….. …

Đọc thêm