1900 636 815

Tin giật gân
Home / Tag Archives

Tag Archives

Bài Cúng Cô Hồn

Bài khấn

Bài Cúng Cô Hồn LỜI KHẤN NGUYỆN CÚNG CÔ HỒN: KÍNH LỄ MƯỜI PHƯƠNG TAM BẢO CHỨNG MINH Hôm nay ngày……tháng……năm………………(Âm lịch). Con tên là:…………………..tuổi……………….Ngụ tại số nhà …, đường…, phường (xã)… , quận (huyện ) ……………,tỉnh (Tp):………………… Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt, khuất mày , …

Đọc thêm