1900 636 815

Thứ Hai , Tháng Bảy 23 2018
Home / Tag Archives

Tag Archives

Mâm cúng Bà Chúa Xứ

Bài cúng bà chúa xứ

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam tọa lạc nơi chân núi Sam, trước thuộc xã Vĩnh Tế, nay thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Việt Nam. Đây là một di tích (lịch sử, kiến trúc và tâm linh) quan trọng của tỉnh và của khu …

Đọc thêm