• Trang chủ
 • Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn

  Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn

  0
  1323

  Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn


  Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn cần phải làm lễ cúng tôn thần, gia tiên để mọi việc được hanh thông 

   <em><strong>Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn</strong></em>
  Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn


  Văn khấn 

  Nam mô a di Đà Phật! 


  Nam mô a di Đà Phật! 


  Nam mô a di Đà Phật! 


  - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

  - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. 

  - Con kính lạy Quan Đương niên. 

  - Con kính lạy các Tôn thần bản xứ. 

  Tín chủ (chúng) con là:................ 

  Ngụ tại: ………… 

  Hôm nay là ngày… tháng… năm….. tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén hương dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo….. căn nhà ở địa chỉ……….. ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi soi xét và cho phép được động thổ. 

  Tín chủ con lòng thành kính mời ngài Kim Niên Đường Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần cai quản khu vực này. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con mọi chuyện thuận lợi, công việc hanh thông, chủ thợ bình an, âm phù dương trợ, sở nguyện tòng tâm. 

  Tín chủ con lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu củ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc quanh quất khu vực này, xin mời tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên, khiến cho an lành, công việc chóng thành. 

  Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

  Nam mô a di Đà Phật! 


  Nam mô a di Đà Phật! 


  Nam mô a di Đà Phật! 


  Những người có tuổi phạm vào năm Kim Lâu và Hoang ốc thì không nên làm nhà. Do điều kiện cấp bách những người này khi làm nhà phải mượn người có tuổi không phạm vào hai điều trên để động thổ, khởi công dựng nhà. 

  Khi bắt đầu khấn và lúc động thổ, gia chủ phải lánh khỏi nơi làm nhà xa từ 50m trở lên. Sau khi hoàn tất việc động thổ xong, mới trở về. 

  Nguồn: Cẩm Nang Gia Đình

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  1900636815