• Trang chủ
 • Cách thức cúng Tết Nguyên Tiêu rằm tháng giêng và cúng sao giải hạn tại nhà

  Cách thức cúng Tết Nguyên Tiêu rằm tháng giêng và cúng sao giải hạn tại nhà

  0
  957

  Cách thức cúng Tết Nguyên Tiêu rằm tháng giêng và cúng sao giải hạn tại nhà năm mới


  Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng, đêm rằm đầu tiên của năm mới) được coi là ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới và còn được gọi là "Lễ hội đèn hoa" hoặc "Hội hoa đăng". Vào ngày này, người Việt thường đi chùa lễ Phật cầu một năm bình an, khỏe mạnh. Cách thức cúng Tết Nguyên Tiêu rằm tháng giêng năm 2017


  Đây là lễ tiết quan trọng trong năm nên ông bà ta có câu: "Lễ quanh năm không bằng rằm tháng giêng."
  Cách thức cúng Tết Nguyên Tiêu rằm tháng giêng Cách thức cúng Tết Nguyên Tiêu rằm tháng giêng

  >> Xem thêm :  Hướng dẫn cúng rằm tháng Giêng năm 2017

  1. Cúng Phật, thần linh và gia tiên


  Ngày Tết Nguyên tiêu các gia đình thường sắm hai lễ: 1/ cúng Phật, cúng thần linh và 2/ cúng gia tiên.


  Cúng Phật là mâm lễ chay tinh khiết cùng hương hoa đèn nến. Nếu là Phật tử thì có thể ngồi trước bàn thờ Phật tụng một thời kinh Phổ Môn, hoặc kinh Dược Sư để cầu bình an cho gia đạo. Cách thức cúng Tết Nguyên Tiêu rằm tháng giêng


  Nếu không tụng kinh được thì có thể dâng hương và tụng đọc bài lễ bái Tam Bảo (chữ xanh) dưới đây:


  Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. ( 3 lần, mỗi lần lạy 1 lạy )


  (Cầm 3 nén hương quỳ đọc tiếp)


  Nguyện mây hương lành này,


  Biến khắp mười phương giới,


  Trong có vô biên Phật,


  Vô lượng hương trang nghiêm,


  Viên mãn đạo Bồ Tát,


  Thành tựu hương Như Lai. (1 lạy, và cắm hương vào bát hương)


  Dâng hương cúng dàng rồi, dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. ( 1 lạy)


  (Thành kính chấp tay thành búp sen đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật)


  Phật thân rực rỡ tựa kim san


  Thanh tịnh không gì thể sánh ngang


  Vô Thượng Chí Tôn công đức mãn


  Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.


  Phật đức bao la như đại dương


  Bảo châu tàng chứa đủ bên trong


  Trí tuệ vô biên vô lượng đức


  Đại định uy linh giác vẹn toàn.


  Phật tại Chân Như pháp giới tàng


  Không sắc không hình chẳng bụi mang


  Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật


  Bỗng thấy tai nàn tận hóa tan.


  Án phạ nhật ra hồng. (3 lần)


  Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. ( 1 lạy )


  Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 1 lạy )


  Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 1 lạy )


  Con nay đều vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối. (1 lạy)


  (Quỳ đọc) Chí tâm sám hối:


  Xưa kia gây nên bao ác nghiệp


  Đều vì ba độc: tham, sân, si


  Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra


  Hết thảy con nay xin sám hối.


  Như vậy tất thảy bao nghiệp chướng


  Ắt hẳn tiêu diệt không tàn dư


  Niệm niệm âm vang tận pháp giới


  Độ khắp chúng sinh nhập Bất Thoái. (1 lạy)


  Sám hối phát nguyện rồi, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật ở khắp mười phương. (1 lạy )


  Cúng gia tiên là mâm lễ mặn hoặc chay với đầy đủ các món ăn tinh khiết của ngày Tết. Đặc biệt trong mâm lễ phải có bánh trôi (chè trôi nước). Ý nghĩa của việc ăn bánh trôi ngày Tết Nguyên tiêu là mong muốn mọi việc quanh năm được hanh thông, trôi chảy. Ngoài ra còn có hương hoa, đèn nến, trầu cau, một ít vàng mã, rượu.


  Khi cúng đọc bài khấn Tết Nguyên tiêu dưới đây.  Văn khấn Tết Nguyên tiêu (rằm tháng giêng) tại nhà


  Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy)


  - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật,Chư Phật mười phương.

  - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

  - Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

  - Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

  Tín chủ (chúng) con là: ...............................................

  Ngụ tại:........................................................................

  Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm... gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

  Chúng con kính mời ngày Bản cảnh THành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

  Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ................... nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

  Tín chủ con lại kính mời Ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

  Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

  2 Cúng sao giải hạn tại nhà


  Ông bà ta xưa quan niệm rằng mỗi năm, mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh như: La Hầu, Thổ Tú, Thuỷ Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Vân Hán, Kế Đô.


  Trong đó có sao vận tốt, lại có sao vận xấu. Nếu ai bị sao vận xấu chiếu mạng trong năm thì làm lễ dâng sao giải hạn; Nếu ai được sao tốt chiếu mạng thì làm lễ dâng sao nghinh đón. Cách thức cúng Tết Nguyên Tiêu rằm tháng giêng


  Lễ nghênh, tiễn nhương tinh (cúng sao) được tiến hành thường kỳ vào những ngày nhất định của các tháng trong năm.


  Tuy vậy, dù sao nào chiếu mệnh thì vào tối ngày rằm tháng giêng (ở miền Nam nhiều chùa cúng sao vào tối mồng 8 tháng giêng), người ta thường sắm đủ phẩm vật, đủ số lượng các đèn, nến tuỳ theo mỗi sao cần nghinh tiễn đế làm lễ cúng sao tại nhà. Bài vị cúng mỗi sao được viết trên giấy, có màu tương ứng với ngũ hành của từng sao.


  (Xem thêm: Nghi thức cúng sao giải hạn đầy đủ )


  Bàn hương án cúng dâng sao thường đặt ở sân trước nhà hoặc trên sân thượng.


  Khi cúng đọc bài văn khấn dưới đây:  Văn khấn cúng dâng sao giải hạn (ngày Rằm tháng Giêng)


  Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy)


  Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm……………..


  Tín chủ (chúng) con là:……………………………………….


  Ngụ tại:…………………………………..


  Chúng con thành tâm có lời kính mời:


  Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân


  Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân


  Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân


  Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân


  Văn Xương Văn Khúc tinh quân


  Nhị thập Bát Tú, Ngũ Hành tinh quấn


  La Hầu, Kế Đô tinh quân


  Giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu:


  Ngày rằm Nguyên Tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tối lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.


  Đèn trời sán lạn.


  Chiếu thắp cõi trần.


  Xin các tinh quân.


  Lưu ân lưu phúc.


  Lễ tuy mọn bạc.


  Lòng thành có dư.


  Mệnh vị an cư.


  Thân cung khang thái.


  Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy)


  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  1900636815